Σεμινάριο για τη διαφάνεια και λογοδοσία των ΜΚΟ

Με το σεμινάριο “Λογοδοτούμε ανοιχτά”, ολοκληρώνεται ο βασικός κύκλος επιμόρφωσης για τις 11 φιλοξενούμενες ομάδες του πρώτου κύκλου λειτουργίας του Social Dynamo. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος, υπεύθυνος του περιβαλλοντικού προγράμματος του WWF Ελλάς. Εργαλεία μέσω των οποίων διασφαλίζεται η διαφάνεια, διαχωρισμός στρατηγικής και λειτουργικής λογοδοσίας και ζητήματα νομιμοποίησης των ΜΚΟ, ήταν μερικά από τα θέματα που πραγματεύτηκε το εν λόγω σεμινάριο.