Στρατηγικός Σχεδιασμός για Οργανώσεις με μικρότερη εμπειρία

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Δομή

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για κάθε Οργάνωση προκειμένου να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της, ή να λάβει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων της (ανθρώπινων και υλικών) και να επιτύχει την πραγματοποίηση του οράματος της.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές ερωτήσεις:

  1. “Τι θα κάνουμε;”
  2. “Για ποιον το κάνουμε;”
  3. “Πώς μπορούμε να υπερέχουμε;”

Για πολλές Οργανώσεις, αυτή η διερεύνηση θεωρείται ως μια διαδικασία που καθορίζει που κατευθύνεται η Οργάνωση πέρα από το επόμενο έτος ή – συνηθέστερα – σε 3 έως 5 χρόνια (μεσο-μακρο-πρόθεσμα). Υπάρχουν, ωστόσο και Οργανώσεις που επεκτείνουν το όραμά τους στα 20 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί το παρόν εργαστήριο στρατηγικού σχεδιασμού για νεοσύστατες οργανώσεις.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Α

Το εργαστήρι ξεκινά με την καθοδήγηση των συμμετεχόντων να αντιληφθούν τη νοηματοδότηση του Οράματος και την Αποστολή της Οργάνωσής τους, όπως και τις Αξίες με τις οποίες θα πορευτούν, ενώ όπου απαιτείται ίσως, αναμορφώνονται. Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση με τους στόχους της Οργάνωσης και η αποτύπωσή τους σε έναν Επιχειρηματικό Σχεδιασμό. Σε όλα τα βήματα αξιοποιούνται τα παρακάτω χρήσιμα και εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού:

  • Δέντρο προβλημάτων (Why – Why tree)
  • Δέντρο Λύσεων – Πεδίο Παρέμβασης
  • Ωφελούμενοι και λοιποί εμπλεκόμενοι (Stakeholders Analysis)
  • Ανάλυση Εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST, STEER, EPISTEL)
  • Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος (SWOT)
  • Λογικό Πλαίσιο

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται διαδικτυκά μέσω zoom, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στις 10.00 – 14.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Ειρήνη Ανδριώτη, ως πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI), Πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας από το National Board of Certified Counselors (NBCC) και Coach από το Association for Coaching (AC), δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2007 ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Εκπαίδευσης καλύπτουν τους τομείς της Διοίκησης Έργων (Project Management & Business Analysis) και των Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων (Soft Skills), όπως : Επικοινωνία, Διαχείριση Σχέσεων και Συγκρούσεων, Παρακίνηση, Επιλογή–Στελέχωση–Αξιολόγηση εργαζομένων, Διαχείριση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Εφήβων και στη Διαχείριση Σταδιοδρομίας των Ενηλίκων και παρέχονται είτε ατομικά ή σε ομάδες. Παράλληλα, συνδυάζοντας αμφότερα τα ακαδημαϊκά πεδία και τη συσσωρευμένη εμπειρία, αναλαμβάνει ως Project Coach, όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργασιών για την επιτυχή ολοκλήρωση Έργων: υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στελέχωση έργου, παρακολούθηση εργασιών, υποβολή εκθέσεων προόδου, απολογισμό και κεφαλαιοποίηση εμπειρίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» όπου ηγείτο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Κέντρου Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ». Από το Σεπτέμβρη του 2016, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία της με την «ΕΠΑΝΟΔΟ» ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου υποστηρίζει άτομα από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμών ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία Συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. όπου μετείχε σε πλήθος έργων του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Η κ. Ανδριώτη διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συγγραφή προτάσεων.