Συνεδρίες συμβουλευτικής για αιτήσεις χρηματοδότησης προς Ιδρύματα
Ποια τα “αδύνατα” σημεία της αίτησης χρηματοδότησης που ετοιμάζεστε να υποβάλετε; Πόσο ευσταθεί ο προϋπολογισμός του έργου; Συμβαδίζει αυτός όντως με τον προϋπολογισμό του οργανισμού σας; Τι θα πρέπει να στοιχειοθετήσετε καλύτερα;
Η συμβουλευτική αφορά θέματα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που απευθύνονται σε Ιδρύματα και θεσμικούς φορείς. Θα διεξαχθεί με τη μορφή 30′  ραντεβού, και θα επιτρέψει σε οργανώσεις που έχουν συντάξει ή προετοιμάζουν μία πρόταση να λάβουν μία επαγγελματική γνώμη πάνω σε αυτή, ή σε οργανώσεις που έχουν υπ’όψιν μία πρόσκληση και θέλουν να υποβάλουν αίτηση, να λάβουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές.
Τη συμβουλευτική αυτή θα προσφέρει η Μαρία Τσενέ, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 

Πού και πότε:
Η συνεδρία διεξάγεται online μέσω της πλατφόρμας Zoom, την Πέμπτη 14 Μαΐου, 15:00– 17.ο0. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς θα κλείσετε ραντεβού

  1. Για να κλείσετε ραντεβού, πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία της συνεδρίας και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.
  2. Στο πεδίο «Σύντομη περιγραφή φορέα» παρακαλούμε παραθέστε τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε στους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι έγκυρο το αίτημά σας. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι απαραίτητα για να γίνει δεκτό το αίτημά σας.*** 
  3. Σε περίπτωση που χρειάζεται υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία συνεδριών (π.χ. αίτηση, πρόταση, προϋπολογισμός κτλ), μπορείτε να μας το αποστείλετε στο socialdynamo@bodosssaki.gr.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.

Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Οι δράσεις του Ιδρύματος αρθρώνονται πάνω σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες την προώθηση της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η διαφάνεια, η καινοτομία, η λογοδοσία και η αξιοπιστία. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα, έχει διαθέσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις βασικές δραστηριότητές του από ίδιους πόρους και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, εταιρείες και άλλα ιδρύματα να καταστούν δωρητές ή χορηγοί πρωτοβουλιών και δράσεων, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει. Τα τελευταία χρόνια, επιθυμώντας να διευρύνει το έργο του, το Ίδρυμα αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρευσης πόρων (fundraising), μέσω της πρωτοβουλίας Giving for Greece καθώς και της διαχείρισης προγραμμάτων τρίτων (re-granting).

Λίγα λόγια για τη Μαρία Τσενέ

Η Μαρία Τσενέ εργάζεται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη από το 2010 ως διαχειρίστρια προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και προώθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών. Έχει εμπειρία στη διαχείριση δωρεών και προγραμμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανήκει στο δίκτυο μεντόρων του Social Dynamo του προγράμματος ενδυνάμωσης ικανοτήτων Μ.Κ.Ο του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Πριν ενταχθεί στην ομάδα του Ιδρύματος η Μαρία εργάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Παιδείας με αντικείμενο θέματα διοικητικού και ανθρώπινου δυναμικού. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων και ενός μεταπτυχιακού διπλώματος σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Αθηνών.