Συνηγορία για την Ισότητα των Φύλων

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.

Στο παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να υπάρξει μια πιο ομοιογενής γνώση για τα εργαλεία και τις μεθόδους, τα οποία μια οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ασκήσει αποτελεσματικότερη συνηγορία, τις εσωτερικές συνθήκες μέσα στον οργανισμό αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Επίσγς, επιχειρείται μια σύνδεση της συνηγορίας με τις αρχές της ενδυνάμωσης, της συμπερίληψης και της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στις ίδιες τις οργανώσεις και στη δημόσια σφαίρα.

Δομή Σεμιναρίου

09.30 – 10.15: Γνωριμία, Εισαγωγή, Συνηγορία

• Σύντομη παρουσίαση των ΟΚοιΠ:
α) ορισμός
β) θεματικές
γ) νομοθετικό πλαίσιο
• Συνηγορία:
α) ορισμός
β) σχέση συνηγορίας με την ενδυνάμωση των γυναικών
γ) η συνηγορία ως μέσον για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη δημόσια σφαίρα

10.15 – 11.00: Περιβάλλον διεκδίκησης (εσωτερικό – κοινωνικό) – Εργαλεία συνηγορίας καθορισμός πλάνου

• Ρόλος των ΟΚοιΠ στην κοινωνία: τι αναμένουν τα (ιδρυτικά) μέλη, η κοινωνία ευρύτερα, τα κέντρα λήψης αποφάσεων και πώς οι προσδοκίες συμβιώνουν
• Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε ένα σχέδιο συνηγορίας
• Ποιος/οι/ες δικαιούνται να διεκδικούν;
• Ανάλυση προβλήματος / εντοπισμός βασικού θέματος – στόχου
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Αναφορές / ερευνητικές εργασίες
• Προγενέστερες δράσεις / ιστορικό
• Στάση των ΜΜΕ / αντιλήψεις ριζωμένες στην κοινωνία
• Στρατηγική ανάπτυξη
• Τακτική

11.00 – 11.15: Διάλειμμα

11.15 – 12.00: Σημαντικά παραδείγματα συνηγορίας – Υποθέσεις μελέτης

• Υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία στις δράσεις συνηγορίας;
• Παραδείγματα σημαντικών δράσεων που αφορούν την έμφυλη διάσταση στη δημόσια σφαίρα
• Υπόθεση μελέτης: διεκδικούμενος στόχος – σχέδιο διεκδίκησης – χρονοδιάγραμμα – προσδοκώμενα αποτελέσματα (ανακοίνωση άσκησης / χωρισμός σε ομάδες)

12.00 – 12.40: Ασκήσεις (εργασία σε ομάδες)

• Κατάρτιση πλάνου συνηγορίας με βάση την υπόθεση μελέτης

12.40 – 13.15: Συζήτηση των πλάνων συνηγορίας (ολομέλεια)

13:15 – 13:30: Χρήσιμες συμβουλές – Σύνοψη – Κλείσιμο

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, 09:30 – 13:30. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Μαριανέλλα Κλώκα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Πολύ νωρίς συνάντησε το Ανθρωπιστικό Κίνημα και αφιερώθηκε σε αποστολές υγείας, εκπαίδευσης και υπεράσπισης δικαιωμάτων στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Αφρική και την Ασία. Μπήκε στην αρχική ομάδα εκδοτών του ΛΟΑΤΚΙ περιοδικού Antivirus και μετά δημιούργησε την ΛΟΑΤΚΙ εφημερίδα City Uncovered. Συμμετείχε στην πρωτοβουλία οργάνωσης του πρώτου φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ υπερηφάνειας της Αθήνας, το 2005. Διετέλεσε διευθύντρια του Συλλόγου Οροθετικών «Θετική Φωνή», ενώ υποστήριξε τα πρώτα βήματα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος, «Προμηθέας» και του Δικτύου Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών. Από το 2013 εργάζεται στο μη κερδοσκοπικό σωματείο PRAKSIS, ως επικεφαλής Διεκδίκησης Δικαιωμάτων. Είναι συνδιευθύντρια του Διεθνούς Πρακτορείου Ειδήσεων PRESSENZA. Έχει παραδώσει διδακτικές ενότητες για συνηγορία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Εξαρτήσεις-Εθισμοί» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πρωτοβουλία ενδυνάμωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Social Dynamo. Μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους δημιούργησε τη μη κερδοσκοπική ομάδα contentativa, με σκοπό την ενδυνάμωση ελληνικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων μέσα από εργαστήρια για τη συνηγορία, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και την ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων μέσα από το video-advocacy. Από τον Ιανουάριο 2020 είναι μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Η Μαριανέλλα διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη συνηγορία και τη δικτύωση.