***Οι θέσεις έχουν καλυφθεί***Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής για ΜΚΟ

Σκοπός

 • Επικοινωνική στρατηγική από το Α ως το Ω
 • βήματα κατάρτισης μιας τέτοιας στρατηγικής
 • γιατί είναι απαραίτητη
 • ποιοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό
 • πώς εναρμονίζεται με την εξεύρεση πόρων και την προσέλκυση εθελοντών
 • πού θα πρέπει να δίνει έμφαση κάθε ΜΚΟ αναλόγως των πόρων (ανθρώπινων-υλικών) που διαθέτει

Ατζέντα

 • Τι σημαίνει στρατηγική

«Ασκηση»: Προσδιορίστε το όραμα και την αποστολή σας

 • Τι σημαίνει επικοινωνιακή στρατηγική
 • Επικοινωνιακοί στόχοι: χαρακτηριστικά και διαφορές
 • Ανάλυση της τωρινής κατάστασης
  1. SWOT ανάλυση: Δυνατά σημεία, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές
  2. PEST ανάλυση: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί &Τεχνολογικοί παράγοντες-  θετικοί και αρνητικοί
  3. Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Κοινά στόχος (WHO): εντός και εκτός οργανισμού, άμεσα και έμμεσα, άτομα με επιρροή, stakeholders, φορείς και πολιτεία

«Ασκηση»: Προσδιορίστε τα 3-4 βασικά σας κοινά και προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί το καθένα

 • Επιμέρους μηνύματα για κάθε κοινό στόχος (WHAT)
 • Κανάλια επικοινωνίας (HOW): ΜΜΕ, marketing, εκδηλώσεις, lobbying
 • Οργανώνοντας την υλοποίηση
  1. Χρονοδιάγραμμα
  2. Πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί
 • Κίνδυνοι και μετριασμός
 • Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση
 • Διαδικασία εγκρίσεων

«Άσκηση»: Προσδιορίστε την επικοινωνιακή στρατηγική με βάση το παρακάτω brief

Παραδοτέα

 • Ορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Κατανόηση σχέσης επικοινωνιακής στρατηγικής με την οργανωτική στρατηγική
 • Προσδιορισμός βασικών σημείων που σχετίζονται με την επικοινωνιακή στρατηγική μέσα από τη θεωρία, πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις κατανόησης

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 14:00-17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.

 

Λίγα λόγια την Αφροδίτη Στάθη

H Αφροδίτη Στάθη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics and Political Sciences (LSE), στον επιστημονικό τομέα Οργανωσιακής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτος Ψυχολογίας (BA) του Deree College/ Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδος, (ACG).

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μέσα από την εθελοντική της συμμετοχή σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, που ασχολούνται με τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης για περισσότερα από 15 χρόνια ως υψηλόβαθμο στέλεχος στους τομείς της στρατηγικής, ανάπτυξης και επικοινωνίας, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς

Είναι μια από τους λίγους Έλληνες Διευθυντές Μη Κερδοσκoπικών Οργανισμών που έχει λάβει τη διακεκριμένη Αμερικάνικη υποτροφία Marshall Memorial Fellowship (GMF- απόφοιτος 2017) και κάτοχος του Αμερικάνικου Ομοσπονδιακού Βραβείου Βοηθείας (Federal Assistance Award – 2015).

Ως Διοικητική Διευθύντρια του ΕΛΙΖΑ από το 2014, η Αφροδίτη Στάθη, με γνώμονα πάντα τη διαπίστωση ελλείψεων στο χώρο της παιδικής προστασίας και τη χάραξη ορθών προτεραιοτήτων,  σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικές νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες, ανοίγει νέες διόδους επικοινωνίας και διευρύνει τον κύκλο φίλων και υποστηρικτών. Συγχρόνως ενθαρρύνει καθημερινά τους ανθρώπους του ΕΛΙΖΑ και όλους τους συνεργάτες, προκειμένου συλλογικά να επιτυγχάνονται απτά αποτελέσματα προς όφελος των παιδιών.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.