Ποιοτική αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου

Το σεμινάριο υλοποιείται από την “Ετεροτοπία – Εταιρία Μουσειακού Θεάτρου” και προσεγγίζει πρακτικά και θεωρητικά την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας, με σκοπό να μάθουμε να αξιοποιούμε τα σχετικά εργαλεία στη μέτρηση του αντίκτυπου των κοινωνικών μας δράσεων.

Πώς μπορούμε να αποδείξουμε τον αντίκτυπο των κοινωνικών δράσεων και να κατανοήσουμε τον τρόπο που επηρεάζουν τους ωφελούμενους;

Η ποιοτική προσέγγιση στην αξιολόγηση του αντίκτυπου κοινωνικών δράσεων εστιάζει στη διερεύνηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων ή/και των ωφελούμενων. Προσφέρει εργαλεία αξιολόγησης που μας επιτρέπουν να ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κοινωνικός κόσμος «ερμηνεύεται, γίνεται κατανοητός, βιώνεται και παράγεται» (Κυριαζή 2011: 18). Επιτρέπει λοιπόν την προσέγγιση πολλών και διαφορετικών διαστάσεων της πραγματικότητας όπως αυτή βιώνεται σε συγκεκριμένα πλαίσια, από συγκεκριμένα υποκείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της καθημερινότητας, των απόψεων και των εμπειριών των ερευνώμενων, τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές διαδικασίες λειτουργούν, καθώς και τη σημασία των μηνυμάτων που παράγουν.

Στο σεμινάριο αυτό:
– θα προσεγγίσουμε πρακτικά και θεωρητικά την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και
– θα μάθουμε να αξιοποιούμε τα σχετικά εργαλεία στη μέτρηση του αντίκτυπου των κοινωνικών μας δράσεων.

Πού και πότε:
Το εργαστήριο διεξάγεται στον συνεργατικό χώρο του Social Dynamo, στο Σεράφειο δήμου Αθηναίων (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, 2ος όροφος, στάση μετρό Κεραμεικός), την Πέμπτη 26 Απριλίου, 17.00-19.00.
Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω:
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας, τον φορέα που εκπροσωπείτε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3428087.

Λίγα λόγια για την Ετεροτοπία:
Η Ετεροτοπία – Εταιρία Μουσειακού Θεάτρου συστάθηκε ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση το 2017, εστιάζοντας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από το μουσειακό θέατρο, μία καινοτόμο ερμηνευτική μέθοδο για την ελληνική μουσειολογία. Συνεργάζεται με μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, υλοποιώντας προγράμματα σε όλη την ελληνική επικράτεια και απευθυνόμενη σε όλες τις ομάδες κοινού. Στόχος της Ετεροτοπίας είναι να βελτιώσει τη μουσειακή εμπειρία και να καταστήσει την πολιτισμική κληρονομιά κατανοητή και προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες κοινού, αξιοποιώντας την παράλληλα ως βάση επανεξέτασης στερεοτύπων και συζήτησης γύρω από σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Λίγα λόγια για τη Φωτεινή Βενιέρη:
Η Φωτεινή Βενιέρη είναι πρόεδρος της εταιρίας μουσειακού θεάτρου Heterotopia. Διδάσκει μουσειολογία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θεατρική γραφή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι διδάκτορας μουσειολογίας και θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτιστική Διαχείριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή της εστιάζει στις διαδικασίες πρόσληψης της πολιτισμικής κληρονομιάς και στην αξιολόγηση της εμπειρίας του κοινού και εκπονήθηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Ιδρύματος Λεβέντη και του κληροδοτήματος Παπαδάκη.

Έχει συμμετάσχει ως βασική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Μουσεία και Εκπαίδευση: μέθοδοι προσέγγισης και ερμηνείας μουσειακών αντικειμένων». Το πρόγραμμα αφορούσε στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν την ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και μνημείων για διαφορετικές ομάδες κοινού. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται το μουσειακό θέατρο, η πολιτισμική κληρονομιά, θέματα μουσειολογίας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, με έμφαση στις έρευνες κοινού, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παιχνιδιών και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών.