Σύλλογος Φίλων και Προστασίας Περιοχών Νatura 2000 Nότιας Κέρκυρας

Ο Σύλλογος Φίλων και Προστασίας Περιοχών Νatura 2000 Nότιας Κέρκυρας ιδρύθηκε (επισήμως) το 2020 με σκοπό να δράσει και να κινητοποιήσει πολίτες και αρχές για την αποτελεσματική προστασία των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της Νότιας Κέρκυρας. Οι περιοχές αυτές είναι οι Αλυκές Λευκίμμης, η Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (μαζί με την παράκτια ζώνη Ίσσου και Χαλικούνα), το ποτάμι της Μεσογγής και η θαλάσσια ζώνη της Μεσογγής με τον λειμώνα ποσειδωνίας της. Όλα αυτά τα σημαντικά οικοσυστήματα έχουν ανάγκη ουσιαστικής προστασίας, ώστε να διατηρηθούν, αφού ως τώρα οι επίσημοι κρατικοί φορείς δεν πραγματοποιούν σχεδόν καμία σχετική ενέργεια.

Ο σύλλογος για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σκοπεύει να ενημερώσει πολίτες και αρχές της Κέρκυρας για την αξία αυτών των οικοσυστημάτων, για τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και οικοτουρισμού στη νότια Κέρκυρα με επίκεντρα αυτές τις προστατευόμενες περιοχές και να πραγματοποιεί παρεμβάσεις, δράσεις και καταγγελίες όποτε κρίνει ότι γίνονται ενέργειες που είτε είναι παράνομες είτε δε συνάδουν με τη βιώσιμη χρήση γης και ανάπτυξη. Ως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί πολιτικές παρεμβάσεις (ανακοινώσεις), δράσεις παράκτιων καθαρισμών, συναντήσεις και συζητήσεις για την υποστήριξη άλλων περιβαλλοντικών φορέων της Κέρκυρας και ενημερώσεις του κοινού μέσω του διαδικτύου και των Μ.Μ.Ε..