Αντίρροπον

Η Αντίρροπον ξεκίνησε το 1999, επιδιώκοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπων, δομών της Πολιτείας, καθώς και διαφορετικών μορφών συλλογικοτήτων, ως το μέσο διαμόρφωσης νέων δυναμικών ισορροπιών σε επίπεδο κοινωνίας. Η οργάνωση ακολουθεί bottom up προσέγγιση και δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα για την Αντίρροπον.