Διαβάζω για τους Άλλους

Ο εθελοντικός οργανισμός Διαβάζω για τους Άλλους ιδρύθηκε το 2015 και αριθμεί πλέον των 3.500 εθελοντών. Βασικός πυλώνας δράσης του είναι η ηχογράφηση ακουστικών βιβλίων για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Επιπρόσθετα οργανώνει ζωντανές θεραπευτικές αναγνώσεις για ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους σε γηροκομεία, σε παιδιά που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, σε αναλφάβητους στις φυλακές κα. Οι δράσεις του Διαβάζω για τους Άλλους πραγματοποιούνται σε σταθερή εβδομαδιαία βάση σε τρεις πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Χανιά και Ηράκλειο Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα για το Διαβάζω για τους Άλλους.