Εχεδώρου Φύσις

Κύριοι σκοποί της ομάδας Εχεδώρου Φύσις είναι να εντοπίζει περιβαλλοντικές πληγές και προσπαθεί για την επίλυση τους είτε μέσω της δικιάς της δύναμης είτε μέσω συνεργασιών με φορείς. Να διενεργεί συχνές περιηγήσεις στην περιοχή με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το τοπικό οικοσύστημα. Να συντηρεί τις υπάρχουσες υποδομές μονοπατιών και παρατηρητηρίων της περιοχής.

Περισσσότερα: https://www.facebook.com/ehedoroufysis/