Εικονικό Μουσείο Τήνου

Το Εικονικό Μουσείο Τήνου διερευνά και αναδεικνύει τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και το τοπίο της Τήνου, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές εφαρμογές. Ιδρύθηκε το 2015 από την ΑΜΚΕ Κέντρο Μελετών Αιγαίου και εδρεύει στη Χώρα της Τήνου.

Περισσότερα: https://tinosvirtualmuseum.gr/