Έλληνες Διασώστες

Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ-RESCUEGR» είναι μια εθελοντική διασωστική οργάνωση με έδρα την Θεσσαλονίκη, με στόχους:
• Την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών
• Την έρευνα και διάσωση αγνοουμένων
• Την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών και την ενημέρωση σχετικά με τον σεισμό και τις πυρκαγιές
• Την ανάπτυξη του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς.

Περισσότερα: https://giatifisi.org/