Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών λειτουργεί 3 Κέντρα Ημέρας Alzheimer στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη. Το 2022 λειτούργησε το πρώτο στην Ελλάδα Οικοτροφείο για 25 ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου, στη Θεσσαλονίκη. Συνδιοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες, μαθήματα, ερευνητικές μελέτες και συνεργάζεται στην έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού. 

Περισσότερα: https://www.alzheimer-hellas.gr/index.php/el/