Εριφύλη

Το Κέντρο Εριφύλη, που βρίσκεται στην Πάτρα, στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων μέσω: παροχής νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε επιζήσασες έμφυλης βίας, εργαστηρίων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θυληκότητες, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης σε έμφυλα ζητήματα, όπως σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ που απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, και στο ευρύ κοινό.

Περισσότερα: https://www.erifyli.org/