Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Η ΕΚΨ&ΨΥ υπάρχει για να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όσους τις χρειάζονται. Παράλληλα, εργάζεται με τον πληθυσμό για να διαμορφωθεί το αίτημα για βοήθεια. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή δίνει έμφαση και σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου, προσφέρει θεραπεία στο σπίτι του ασθενούς, στην οικογένειά του, πιστεύει ότι κάθε άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη, έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες. Επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε στενή συνεργασία με την κοινωνική ομάδα. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες.

Διαβάστε περισσότερα για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.