Εξωραιστικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων Πάρου “Ο Άγιος Νικόλαος”

Ένας Σύλλογος ο οποίος πάνω από 20 χρόνια, παρά τις κρίσεις, παραμένει στον αγώνα για την διατήρηση μιας νησιώτικης παράκτιας περιοχής ευνοημένης από την φύση και την Κυκλαδίτικη ιστορία , της παραλίας του Μώλου των Μαρμάρων της Πάρου. Πλούσιο και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους το περιβάλλον της περιοχής (Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR4220025) , με καταγεγραμμένο νησιώτικο υγροβιότοπο ( Έλος Μώλου PAR004) και άγρια ορνιθοπανίδα, με αμμοθίνες και κέδρους. Μάρμαρα η ονομασία του παραδοσιακού χωριού από αρχαία ευρήματα από το γνωστό παριανό μάρμαρο.

Ο Σύλλογος στοχεύει στην διαφύλαξη των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής, στην ορθολογική ανάπτυξη αυτής και στην προάσπισή της από παντός είδους αυθαιρεσίες, οικολογικές επιβαρύνσεις ή καταστροφές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον και στη φυσική / πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Κατά την πολυετή δράση του ο Σύλλογος επέτυχε μεταξύ των άλλων: την αποτροπή στο να δημιουργηθεί εμπορικός λιμένας στη ΖΕΠ του Μώλου ( όταν υπήρχε άλλη ακτή στη Πάρο πλέον κατάλληλη, που τελικά επιλέχθηκε γι΄αυτό το σκοπό) , καθώς και την κατάργηση ανοικτού σημείου απόθεσης παντός είδους απορριμμάτων στο ακρωτήρι του Μώλου όπου υπάρχουν αρχαία και βυζαντινά ερείπια ναών.