Μαμαγαία

H Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία οραματίζεται πόλεις πράσινες και βιώσιμες, γειτονιές δραστήριες και συμμετοχικές, με κατοίκους που νοιάζονται και φροντίζουν το περιβάλλον. Με καινοτόμες προσεγγίσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που αλλάζουν τις πόλεις και τις γειτονιές στοχεύοντας στην ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στα ανθρώπινα δίκτυα.

Περισσότερα: https://mamagea.gr/