Οικόκαμπος

Ο Οικόκαμπος είναι ένα περιβαλλοντικό σωματείο που ασχολείται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των Τηλεβοΐδων νήσων καταπολεμώντας  τη μη-βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ συμμετέχει και στη διοργάνωση έργων του Erasmus+ σε διεθνές επίπεδο.