Οικομουσείο Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας

Η ομάδα ενεργών πολιτών του «Οικομουσείου Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας» επικεντρώνεται στην ανάδειξη της αλιευτικής και της φυσικής κληρονομιάς της Νότιας Κέρκυρας, εστιάζοντας σε τρεις πόλους: το ψαροχώρι του Πετριτή, τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων και τις αλυκές Λευκίμμης. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και πλήθος στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως: προφορικές παραδόσεις, τεχνικές αλιείας, παραστατικές τέχνες και τελετουργίες, τα οποία μαρτυρούν τη διαχρονική αλληλεπίδραση των τοπικών κοινοτήτων με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Το Οικομουσείο μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και λειτουργιών (κέντρο πληροφόρησης, οπτικοακουστικό υλικό, δίκτυο χερσαίων και θαλάσσιων πολιτιστικών διαδρομών, χάρτης κοινοτήτων) έχει ως στόχο να αναδείξει τις αλιευτικές κοινότητες και τα ιστορικά χωριά της ενδοχώρας προσφέροντας μία αυθεντική εμπειρία στον επισκέπτη. Οι δράσεις της ομάδας των ενεργών πολιτών του Οικομουσείου εστιάζουν  στην προστασία και στη διατήρηση των ευαίσθητων παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων ενδυναμώνοντας παράλληλα τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της ύπαρξής του Οικομουσείου.