Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος “Αιματοκρήτης”

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος “Αιματοκρήτης” είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και στόχο την πρότυπη ανάπτυξη των θεσμών της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς μυελού των οστών και της δωρεάς ιστών και οργάνων, μέσα από συστηματική καμπάνια και τακτικό πρόγραμμα αιμοδοσιών.

Περισσότερα: https://www.facebook.com/aimatocritis/