Σπόρος

και τι δεν κάνατε για να με θάψετε όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος
Ν.Χριστιανόπουλος

Η άτυπη ομάδα «Σπόρος» είναι μια ομάδα καλλιτεχνών και ειδικών στην ψυχική υγεία που συγκροτήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός εκδοτικού οίκου χειροποίητων εκδόσεων γραφής και εικονογράφησης. Η έμπνευση προέρχεται από τον εκδοτικό οίκο Ediciones Vigia στην πόλη Matanzas της Κούβας. Εκεί, τα αντίτυπα των εκδόσεων φτιάχνονται στο χέρι σε περιορισμένο αριθμό και είναι όλα μοναδικά. Κατά το μοντέλο αυτό, ο Σπόρος στοχεύει να δραστηριοποιηθεί με ομάδες περιθωριοποιημένου πληθυσμού για την έκδοση χειροποίητου έντυπου υλικού. Το υλικό αυτό θα προκύπτει μέσα από δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με τις ομάδες. Ζωτικής σημασίας για το Σπόρο είναι η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των περιθωριοποιημένων ομάδων μεταξύ τους και η συμπερίληψη τους στην κοινωνία, καθώς θεωρεί ότι η συνύπαρξη είναι το μέσο ενδυνάμωσης της ύπαρξης του καθενός μας.
\