Σπόρος

και τι δεν κάνατε για να με θάψετε όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος
Ν.Χριστιανόπουλος

Ο Σπόρος είναι άτυπη ομάδα καλλιτεχνών και ειδικών στην ψυχική υγεία που στοχεύει στην ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων πληθυσμών μέσω της τέχνης. Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν τον καθένα με διαφορετικό τρόπο οδηγώντας μας, όμως, σε κοινωνική περιθωριοποίηση με αρνητική επίδραση στην ψυχική μας υγεία. Η επαφή με την Τέχνη λειτουργεί ως καταλύτης στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Επιστημονικές έρευνες και μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η Τέχνη υποστηρίζει την ενδυνάμωση του ατόμου, την ανάπτυξη ενσυναίσθησης του προς τον Άλλον, την αρμονική του συνύπαρξη σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα αλλά και των συνόλων μεταξύ τους. Με τα κατάλληλα καλλιτεχνικά ερεθίσματα επιτυγχάνεται η προσωπική ενδυνάμωση, η ψυχική ευεξία και η κοινωνική ενσωμάτωσή όλων.  Η συνύπαρξη είναι το μέσο ενδυνάμωσης της ύπαρξης. Εμείς, ως ψυχολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, performers/ καλλιτέχνες του δρόμου, μουσικοί, εμψυχωτές, ζωγράφοι και φωτογράφοι, έχοντας βιώσει την ενδυνάμωση μέσω της συνύπαρξης και την δύναμη της Τέχνης σε αυτήν, μοιραζόμαστε τις γνώσεις και την εμπειρία μας με όποιον νιώθει ότι ζει στο περιθώριο. Η έμπνευση του Σπόρου προέρχεται από τον εκδοτικό οίκο Ediciones Vigia στην πόλη Matanzas της Κούβας. Εκεί, τα αντίτυπα των εκδόσεων φτιάχνονται στο χέρι σε περιορισμένο αριθμό και είναι όλα μοναδικά. O Σπόρος συμμετέχει στον 4ο κύκλο Προγράμματος Ενδυνάμωσης & Φιλοξενίας του Social Dynamo.

Διαβάστε περισσότερα για τον Σπόρο.