Σπόρος

Η άτυπη ομάδα «Σπόρος» συγκροτήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός εκδοτικού οίκου χειροποίητων εκδόσεων ποίησης και κειμένων, εμπνευσμένου από τον εκδοτικό οίκο Ediciones Vigia (πόλη Matanzas, Κούβα), όπου τα αντίτυπα των εκδόσεων φτιάχνονται στο χέρι σε περιορισμένο αριθμό, και είναι όλα μοναδικά. Κατά το μοντέλο αυτό, ο Σπόρος στοχεύει να δραστηριοποιήσει στον χώρο του ομάδες περιθωριοποιημένου πληθυσμού, που θα ασχολούνται με τη βιβλιοδεσια, την τυπογραφία, την εικονογράφηση, την ποίηση και τη συμβουλευτική. Ταυτόχρονα, μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στόχος του Σπόρου είναι η επαφή με και η επανένταξη των ομάδων αυτών στην ευρύτερη κοινωνία.