Αθλητικός – εκπολιτιστικός – επιμορφωτικός σύλλογος Κορακοβουνίου

Ο Σύλλογος διοργανώνει αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις που προωθούν την ατομική ανάπτυξη και τη συνεργασία. Επίσης ενθαρρύνεται η προσφορά, το αίσθημα σύνδεσης με την κοινότητα και ευνοούνται οι πρακτικές μη αποκλεισμού μέσω της υιοθέτησης σχετικών και πρόσφορων δράσεων.

Περισσότερα: https://www.kwr.gr/