Σύλλογος Τρίτεκνων Οικογενειών Π.Ε. Δράμας

Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Οικογενειών Π.Ε. Δράμας, ιδρύθηκε το 2027 ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Δήμο Δράμας και γεωγραφική εμβέλεια πρωτίστως μέσα στα γεωγραφικά όρια της Π.Ε. Δράμας. Παράλληλα, συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικού και εθελοντικού χαρακτήρα, σε πανελλήνιο επίπεδο συμπράττοντας με άλλα ομοειδή σωματεία και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτων.

Περισσότερα: https://triteknoidrama.blogspot.com/