Τεχνολογία χωρίς Σύνορα

Ο οργανισμός Τεχνολογία χωρίς Σύνορα έχει ως στόχο την κάλυψη του τεχνολογικού κενού που υπάρχει στον κοινωνικό χώρο, είτε μέσω εκπαιδευτικών δράσεων είτε μέσω της δημιουργίας τεχνολογικών λύσεων για κοινωνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Pop2See αναπτύσσονται λύσεις για άτομα με οπτική αναπηρία.

Περισσότερα: https://techwb.org/