74
Φιλοξενούμενες ομάδες
43
Μέντορες
38
Συνεργαζόμενοι φορείς & εταιρείες