Πολιτική Προστασίας των Παιδιών (ΠΠΠ): Ταυτότητα, Αναγκαιότητα και Βήματα για την ανάπτυξή της από ενδιαφερόμενους Φορείς

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, […]

Περισσότερα

Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα για ΜΚΟ

Οι online συνεδρίες απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών: ΜΚΟ, άτυπες ομάδες πολιτών, Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Οι θεματικές τις οποίες […]

Περισσότερα