Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα για ΜΚΟ

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες 30λεπτες ατομικές συνεδρίες, αφορούν στη σύσταση και τη φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό […]

Περισσότερα

Λογοδοσία και Διαφάνεια: θωρακίζοντας τον οργανισμό και το έργο μας

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Online και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Η κοινωνία των πολιτών […]

Περισσότερα

Κατανοώντας το Monitoring & Evaluation (Μ&Ε): ένας πολύτιμος βοηθός σχεδιασμού, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων. […]

Περισσότερα

Επιτυχημένη Διαχείριση Έργων

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις συμμετέχουσες οργανώσεις στο πρόγραμμα Σημεία Στήριξης. Οργανώσεις της κοινωνίας των […]

Περισσότερα

H Ένταξη της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στον Σχεδιασμό Προγραμμάτων

Το online σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων. Το σεμινάριο θα βασιστεί στις αρχές της επιμόρφωσης […]

Περισσότερα

Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα για ΜΚΟ

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες 30λεπτες ατομικές συνεδρίες, αφορούν στη σύσταση και τη φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό […]

Περισσότερα

Αρχές Αποτελεσματικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Το δια ζώσης σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων. Η επικοινωνία σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα στον […]

Περισσότερα

Η έμφυλη βία και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: διαστάσεις, διακυβεύματα, προοπτικές

Το δια ζώσης σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων. Η «Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση […]

Περισσότερα