Αθήνα: Ανάπτυξη Πλάνου Εξεύρεσης Πόρων

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Η βιωσιμότητα είναι το πιο σημαντικό θέμα που […]

Read more

Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της επιτυχίας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Σημεία Στήριξης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ καθώς και […]

Read more

Facebook για ΜΚΟ: βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση […]

Read more

Εργαζόμενος ή εθελοντής – Συχνές παρανοήσεις & σημεία σύγκλισης

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της […]

Read more

Συμβουλευτική σε νομικά ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, […]

Read more

Τα soft skills της ηγεσίας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε τις δεξιότητες […]

Read more