ΑΕΛΙΑ

Η ΑΕΛΙΑ δραστηριοποιείται στην ενδυνάμωση επαγγελματιών ώστε να τους υποστηρίξει στις πολλές και αυξανόμενες προκλήσεις της επαγγελματικής ζωής.
Παρέχει επαγγελματική ενδυνάμωση (career empowerment) σε επαγγελματίες κάθε επαγγελματικού κλάδου, ανεξαρτήτως ηλικία και εμπειρίας.

Προσφέρει, μέσα από τις δράσεις της, γνώσεις, πληροφορίες, συμβουλές σε επαγγελματίες και στηρίζει στην ανάπτυξη των κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills).

Παράλληλα, δικτυώνει επαγγελματίες μεταξύ τους, συγκροτώντας δίκτυα και κοινότητες επαγγελματιών για ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.