Αναστάσιος Υφαντής

Ο Αναστάσιος Υφαντής είναι ο Επιχειρησιακός Διευθυντής των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Κοινωνικός λειτουργός με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας,  διαχείρισης κρίσεων, δημόσιων πολιτικών και διαχείρισης προγραμμάτων. Έχει επιπλέον λάβει ειδική εκπαίδευση από Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα σε συστήματα καταγραφής, διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών εγκλημάτων μίσους, ρατσιστικής και έμφυλης βίας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία και επιστημονικό ενδιαφέρον στους τομείς της προστασίας των δικαιωμάτων ειδικών ομάδων, όπως οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα θύματα βίας και τα άστεγα άτομα.

Ο κ. Υφαντής διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη δημόσια υγεία και ανθρώπινα δικαιώματα.