Ανδριάνα Νικολούλια

Η Ανδριάνα Νικολούλια είναι Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ψυχολογία των “Ταυτοτήτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων”. Το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και ακτιβιστικό της ενδιαφέρον βασίζεται στις κοινωνικο-ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας και του γενικού πληθυσμού και μέσα στην κοινότητα καθαυτή, καθώς και στην κινητοποίηση υπέρ της έμφυλης ισότητας. Εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτιδα και Project Manager στην Συμμαχία των Φύλων (Gender Alliance Initiative) καθώς και ως Διοργανώτρια και Εκπαιδεύτρια σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων Erasmus+.