Άννα Κονιωτάκη

Η Άννα Κονιωτάκη είναι εκπαιδεύτρια για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με την Action Plus. Eίναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Action Plus ΚοινΣΕπ. Με σπουδές στην κοινωνική πολιτική και γλωσσολογία και μεταπτυχιακό στις μεθοδολογίες κοινωνικής έρευνας, η Άννα έχει εμπειρία 25 ετών στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων. Έχει  αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο μεγάλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά και μικρότερων έργων, και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για αντίστοιχα θέματα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επιστημονικά με το θέμα της κοινωνικής οικονομίας και τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την συμμετοχική διοίκηση και λήψη αποφάσεων. Καλείται συχνά να μιλήσει για τα θέματα που αφορούν σχεδιασμό δράσεων, διοίκηση και διαχείριση έργων, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου, εργαλεία και δείκτες μέτρησης επιπτώσεων.

Η κ. Κονιωτάκη διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου.