Η Ανθή Βασιλακοπούλου είναι κοινωνική λειτουργός. Αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και το 2014 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Προστασίας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Από το 2011 ως το 2023 εργάστηκε στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ως ερευνήτρια σε προγράμματα ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διερεύνηση και διαχείριση περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, καθώς και στον σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδεύσεων επαγγελματιών. Ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας εκτίμησης αναγκών των παιδιών για τα οποία διενεργείται κοινωνική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Lumos Foundation USA Inc, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Στα ειδικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η πρόληψη της ιδρυματικής φροντίδας και η αποϊδρυματοποίηση. Η εργασιακή της εμπειρία πριν τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ήταν σε Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου.