Ο Αθανάσιος Ντιναπόγιας απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας από το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1995 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με ειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας το 2014. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας σε θέματα που αφορούν κυρίως την πρόληψη ακούσιων και εκούσιων τραυματισμών, ιδίως της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και της συντροφικής βίας. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, στον Οργανισμό Lumos Foundation USA Inc., ενώ στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων συνεργάστηκε με πολλαπλούς φορείς μεταξύ των οποίων οι Επιτροπές Ερευνών των Πανεπιστημίων Κρήτης, ΑΠΘ, Πατρών και του Παντείου, το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Είναι ιδρυτικό μέλος της ΑμκΕ Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Από το 2009 εργάζεται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ως συντονιστής ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, ερευνητής και εκπαιδευτής. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η επιδημιολογική μελέτη και η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, ενώ υπήρξε κύριος ερευνητής στην ανάπτυξη του μηχανισμού επιτήρησης CAN-MDS για περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών.