δεσμός

Ο δεσμός συνεργάζεται στενά με πάνω από 800 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, τεκμηριώνοντας τις ανάγκες τους και αξιοποιώντας δωρεές όπου χρειάζονται περισσότερο κάθε στιγμή. Υποστηρίζει όλων των ειδών τους οργανισμούς, βοηθώντας κάθε ευάλωτη ομάδα, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Για να τους διευκολύνει να εστιάσουν σε αυτό που κάνουν καλύτερα: να στηρίζουν όσους έχουν ανάγκη.