Δημήτρης Κούκουτσας

Ο Δημήτρης Κούκουτσας με πάνω από 20χρόνια εμπειρία σε Cybersecurity, ISO27001, καθώς και στο σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών σε προηγμένες πλατφόρμες Cybersecurty, εργάζεται ως CISO τα τελευταία 8 χρόνια στην PwC. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει επιδείξει εξαιρετικές διοικητικές δεξιότητες, οδηγώντας επαγγελματικά ομάδες και δημιουργώντας πολύπλοκες αναφορες cybersercurity σε ανώτατα στελέχη. Επιπλέον, ο Δημήτρης διαθέτει ξεχωριστό ιστορικό επιδόσεων στον έλεγχο και την αναλυτική διαχείριση υποδομών ασφάλειας δικτύου. Έχει συμβάλει σημαντικά σε πολλά έργα σε διακεκριμένους οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.