Ειρήνη Κόντρα

Η Ειρήνη Κόντρα είναι εκπαιδευμένη & διαπιστευμένη Business/Leadership/Career Coach & Mentor Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Έχει σπουδές στο Marketing (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας), μεταπτυχιακό MBA από το Kingston University of London, Diploma in “The Art of Well Being”, Yale University, Advanced Diploma in Personal & Executive Coaching, Kingstown University, COACHING SKILLS & TOOLS IN PRACTICE DIPLOMA, HRE (ICF ACCREDITED), Mentoring Diploma, Foundation Ergani.

Είναι πιστοποιημένη μέντορας & Σύμβουλος και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας υποστηρίζει ανθρώπους, ομάδες και επιχειρήσεις σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων/soft skills καθώς επίσης και να αναπτυχθούν επαγγελματικά με ξεκάθαρο όραμα, στρατηγική και στόχους, επιτυγχάνοντας αλλαγές σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Επίσης υποστηρίζει και στο σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτότυπων και επίκαιρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη και επιχειρηματίες, αρθογραφεί σε διάφορα μέσα για θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και προάγει το networking μεταξύ στελεχών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προωθεί τον εθελοντισμό, υποστηρίζοντας νέους, γυναίκες, start ups & non profit organizations για την βιώσιμη ανάπτυξή τους μέσω της ανάπτυξης των Ανθρώπων τους. Είναι επίσης Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης & Leadership/Executive Coach της “We Need Books” , της μοναδικής πολυγλωσσσικής βιβλιοθήκης στην Ελλάδα με διεθνείς ορίζοντες .

Είναι τακτικό μέλος του EMCC (European Mentoring & Council Member) & ICF (International Coach Federation) καθώς και του EMCC Greece (Hellenic Coach Association & International Coach Federation Chapter Greece), με ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των συλλόγων σε θέματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων (2014 – σήμερα).

Συνεργάζεται σε τακτά διαστήματα επίσης ως Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Career Coach σε θέματα ενδυνάμωσης δεξιοτήτων / soft skills στις δράσεις «Jobday 45+», «Jobfestival» & «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας» του Skywalker, του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360Ο και σε πολλούς άλλους φορείς όπως ΣΕΒΕ, Marketing Club, Microstars, IoC κλπ.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Marketing Club Greece, της μεγαλύτερης κοινότητας (community) Marketing στην Ελλάδα με στόχο την ενδυνάμωση, εκπαίδευση και δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών των μελών του.