Γεωργία Στυλιανίδου

Η Γεωργία Στυλιανίδου έχει μακρόχρονη εμπειρία στην επιχειρησιακή οργάνωση και στη στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η εμπειρία της περιλαμβάνει ανάπτυξη πολιτικής και σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συμβουλευτικής σε θέματα ηγεσίας, και καθοδήγηση και ανάπτυξη στελεχών και ομάδων. Κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο Senior Certified Practitioner του SHRM, του μεγαλύτερου HR σώματος παγκοσμίως. Επίσης, είναι διαπιστευμένη EMCC Coach/Mentor και προσφέρει υπηρεσίες mentoring και coaching σε στελέχη  επιχειρήσεων και οργανισμών.  Είναι πρόεδρος του EMCC Cyprus και μέλος ομάδων του EMCC Global (EIA Workgroup και Research Development Workgroup). Είναι διαπιστευμένη χρήστης του εργαλείου ΜΒΤΙ της Myers-Briggs  και είναι επίσης εκπαιδεύτρια σε προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας, leadership coaching, συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχείρισης αλλαγών, πολυμορφίας και ένταξης στο χώρο εργασίας, και διαχείρισης ομάδων για μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων.