Γιώργος Χρυσικός

Μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)

Υπήρξε Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. για περισσότερο από 15 χρόνια. Η εταιρεία εμπορεύεται ποιοτικά προϊόντα, όπως κρασιά από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, ποτά, delicatessen,δώρα και διατηρεί τα καταστήματα-κάβες Cellier. Στο παρελθόν λειτουργούσε και τα εστιατόρια Cellier, Bistrot και το Cellier Caffe. Πιο παλιά, ήταν για 12 χρόνια Γενικός Διευθυντής στην GTE – Sylvania (Λαμπτήρες & φωτιστικά σώματα) και προγενέστερα ανώτερο στέλεχος στα τμήματα marketing και πωλήσεων των εταιρειών Colgate-Palmolive, Warner-Lambert και Intercosmetics. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επιμορφώθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα marketing, πωλήσεων, διαφήμισης και management. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη στην Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Σ.Ε.), όπου διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τελευταία έντεκα χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του Executive Search, συμμετέχοντας στην εξεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή Ανωτάτων Στελεχών για ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σήμερα απασχολείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων.