Ιόλη Χριστοπούλου

Η Ιόλη Χριστοπούλου είναι εκπαιδεύτρια για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με την Green Tank. Είναι συν-ιδρύτρια και διευθύντρια πολιτικής της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank. Από το 2014 είναι μία εκ των δύο εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Επιτροπή Φύση 2000, στην οποία έχει οριστεί αντιπρόεδρος. Σπούδασε διεθνείς σχέσεις με έμφαση στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο στο Mount Holyoke College (ΗΠΑ). Συνέχισε τις σπουδές της στο Fletcher School του Πανεπιστημίου Tufts (ΗΠΑ) όπου επικεντρώθηκε σε θέματα διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Στην ίδια σχολή ολοκλήρωσε το διδακτορικό της εξετάζοντας τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2005 ως το 2018 εργάστηκε στο WWF Ελλάς. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του MEDASSET και διδάσκει περιβαλλοντική πολιτική στο College Year in Athens (ΔΙΚΕΜΕΣ).

Η κ. Χριστοπούλου διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την πολιτική διάσταση της προστασίας της φύσης.