Κωνσταντίνος Λιαρίκος

Ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην ανάπτυξη και το περιβάλλον. Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην έρευνα και την εκπαίδευση και έχει συντονίσει ή/και συμμετάσχει στην προετοιμασία μεγάλου αριθμού εκδόσεων, εργασιών και επιστημονικών κοινοποιήσεων. Από το 2002 δουλεύει στο WWF Ελλάς, όπου σήμερα έχει την θέση του Επικεφαλής Ανάπτυξης. Ασχολείται επί σειρά ετών με τα ζητήματα διοίκησης και ανάπτυξης ΜΚΟ και έχει υποστηρίξει συμβουλευτικά πολλές ελληνικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική αρωγή, και την ανθρωπιστική και περιβαλλοντική δράση.  Ο κ. Λιαρίκος διδάσκει για το Social Dynamo θεματικές που αφορούν τη βιωσιμότητα, τη λογοδοσία και την διαφάνεια των ΜΚΟ.

Ο κ. Λιαρίκος διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη βιωσιμότητα, τη λογοδοσία και την διαφάνεια των ΜΚΟ.