Μαρία Σκιαδά

Η Μαρία Σκιαδά είναι κοινωνική λειτουργός και υποσυντονίστρια της ΚΥ του ΕΣΠ. Είναι το πρόσωπο αναφοράς για τις ευάλωτες περιπτώσεις. Εργάζεται τα τελευταία 6 χρόνια στον φορέα σε διαφορετικά προγράμματα που έχει υλοποιήσει το ΕΣΠ. Συνολικά εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός 14 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Έχει μετεκπαιδευτεί στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, στις συστημικές αναπαραστάσεις & τις δραματοθεραπευτικές τεχνικές.

Η κ. Σκιαδά διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία.