Η Μαρίνα Σάρλη είναι EU Development Manager στο Impact Hub Global Network. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 Ευρωπαϊκά έργα ως Υπεύθυνη Εξεύρεσης Πόρων και/ή στη διαχείριση έργων. Η Μαρίνα έχει εργαστεί στην Ελλάδα, Ιταλία και Ευρώπη, για οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. Elix, Fair Trade Hellas, Δήμος Λαμπέντουζα, Amref Italy, Fond Romania, Impact Hub Yerevan, Kopin Malta) με εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη, σε διοικητικούς ρόλους, ως εκπαιδεύτρια και σύμβουλος. καθώς και στην Εξεύρεση Πόρων. Η Μαρίνα είναι Ιταλίδα και έχει τη βάση της στην Αθήνα.