Πόπη Οικονόμου

H Πόπη Οικονόμου είναι εκπαιδεύτρια για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με το Hellenic Design Center. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της, έχει αναπτύξει και διαχειριστεί σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Επίσης, κατέχει πιστοποίηση ως LEGO© SERIOUS PLAY© Facilitator. Σήμερα αποτελεί στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).tor.

Η κ. Οικονόμου διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν το Design Thinking και την επικοινωνία ομάδων.