Σπύρος Ψύχας

Ο Σπύρος Ψύχας είναι εκπαιδευτής με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση εθελοντών σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις, σε θέματα επικοινωνίας και στην οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Εξειδίκευση στη μεθοδολογία  παροχής εθελοντικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεργάτης του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας σχετικά με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων για τη σύνταξη των Ετήσιων Αναφορών για τη Φτώχεια (Poverty Watch 2020-2023) και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ERASMUS. Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία με εμπειρία στα θέματα των αστέγων.