Ο Τριμερίτης Συμεών είναι πιστοποιημένος ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων CISM, CertDA, CDPSE, 27001 Lead Auditor , με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής. Είναι μέλος της ομάδας διαχείρισης κινδύνου στην PwC, και κατέχει την θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) για το σύνολο των εταιρειών του δικτύου της PwC στην Ελλάδα, με κύρια ευθύνη τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ευαίσθητων πληροφοριών. Παράλληλα είναι εισηγητής σεμιναρίων σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) στην PwC Academy.