Θάλεια Ρίζου

Η Θάλεια Ρίζου πιστεύει ότι για να βρούμε ουσιαστικές λύσεις στις προκλήσεις της εποχής μας χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη ιδέα με βιώσιμο όραμα, μια μεθοδολογία υλοποίησής της προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες και μια συστημική, ανθρωποκεντρική και συμμετοχική προσέγγιση. Η επαγγελματική της εμπειρία και σπουδές καλύπτουν τις προαναφερθέντες πτυχές, μιας που έχει εργαστεί ως Project Manager, Facilitator και Service Designer τα τελευταία 13 χρόνια σε πληθώρα αστικών, πολιτιστικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών projects στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε 10+ χώρες στο εξωτερικό. Tα τελευταία 5 χρόνια ίδρυσε και διαχειρίζεται τον οργανισμό Youthnest, ο οποίος εκσυγχρονίζει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται projects και υπηρεσίες, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Συνεργάζεται με τον οργανισμό ChangemakerXchange σαν facilitator σε προγράμματα που συνδέουν κοινωνικούς επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, με Δήμους για την στρατηγική τους ανάπτυξη, αλλά και ως σύμβουλος συστημικής αλλαγής (systemic thinking & systemic impact) σε οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς. Αν δεν την βρείτε στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται σε κάποια κορυφή του Ολύμπου.

Η κ. Ρίζου διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν εργαλεία διαχείρισης έργου.