Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού

Η Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού είναι εκπαιδεύτρια για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με την PWC. Είναι Senior Manager στην PwC Ελλάδος από το 2007. Έχει εργασθεί ως υπεύθυνη επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Microsoft και η Intracom. Είναι απόφοιτος Αρσακείου, πτυχιούχος BA Language & Foreign Studies από το University of Maryland και ΜΑ από το American University. Μιλάει τέσσερις γλώσσες και διαθέτει εκτενή εμπειρία ως εκπαιδεύτρια επαγγελματικής επικοινωνίας στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, καθώς και motivational speaker. Συντάσσει το Sustainability Report της PwC Ελλάδος τα τελευταία τρία χρόνια.

Η κ. Τσαμαδού διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την επιχειρηματική επικοινωνία καθώς και στη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου.