Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συμπράττουν για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα.

Η σύμπραξη αφορά την υποστήριξη δεκαπέντε επιλεγμένων μικρομεσαίων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς και περιλαμβάνει τον  σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξατομικευμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building) 5μηνης διάρκειας, από το Social Dynamo, το NGO Hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Περιλαμβάνει επίσης την επιχορήγηση των οργανώσεων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με μικρής κλίμακας δωρεές, έως 10.000€, για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της οργάνωσής τους, καθώς και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την ενδυνάμωση γυναικών.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μικρότερων οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου τους, και οι ίδιες να καταστούν πιο βιώσιμες. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα παρέχει στις συμμετέχουσες οργανώσεις πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατάρτιση, mentoring, coaching, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η ανάγκη για την παρούσα πρωτοβουλία είναι ξεκάθαρη, καθώς η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality – EIGE) για το 2022 κατέταξε την Ελλάδα τελευταία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην ισότητα των φύλων για ακόμη μία χρονιά, με τις χαμηλότερες βαθμολογίες να αφορούν τους τομείς της εξουσίας και της λήψης οικονομικών αποφάσεων. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει καταγράψει την ανάγκη υποστήριξης σε όλοκληρη την χώρα της οργανωσιακής ανάπτυξης μικρότερων οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος Μποδοσάκη έως 19 Ιουλίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες για όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής βρίσκονται εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση  έναρξης την 1η Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, για την οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Για τα δύο διαδικτυακά σεμινάρια υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη η προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα είναι πρωτεύουσας σημασίας. Για τον σκοπό αυτό, έχει προχωρήσει σε σειρά δωρεών προς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, έχει υποστηρίξει τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο. Επίσης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι μέλος του Alliance for Gender Equality in Europe.

Παράλληλα, το Ίδρυμα εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών οργανωτικής ενδυνάμωσης σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα μέσω του Social Dynamo. Το Social Dynamo εκφράζει το όραμα του Ιδρύματος για μία δυναμική, υγιή Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει, κινητοποιεί και με αυτό τον στόχο προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς της, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 2017, το Social Dynamo έχει υποδεχθεί περισσότερους από 10.400 εκπροσώπους φορέων της ΟΚοιΠ, υποστηρίζοντας την οργανωτική ενδυνάμωση περισσότερων από 1.300 ΟΚοιΠ από όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο 250 συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων φορέων (ΚΕΜΕΛ, Hellenic Coaching Association), επιχειρήσεων, διεθνών ΜΚΟ καθώς και έμπειρων μεντόρων και εισηγητών.

Το Fondation CHANEL έχει ως στόχο οι γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν την ελευθερία να διαμορφώνουν το δικό τους μέλλον. Τα τελευταία 12 χρόνια, έχει οικοδομήσει μια εξαιρετικά αποτελεσματική φιλανθρωπική δράση που έχει επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκες στον κόσμο. Το Fondation CHANEL πιστεύει ότι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα είναι και οι καταλληλότεροι για να αναπτύξουν τις αποτελεσματικότερες λύσεις. Αυτή η αρχή αντικατοπτρίζεται στις μακροχρόνιες σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνεργάτες του, καθώς και στην υποστήριξη της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της διάδοσης του μηνύματός τους.  Το Fondation CHANEL επιδιώκει ενεργά συνεργασίες στην Ελλάδα από το 2017.

Για την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου Προγράμματος, οι Υποψήφιοι Φορείς θα πρέπει να ανατρέξουν στη  σχετική ενημέρωση εδώ.