44 περιβαλλοντικές οργανώσεις ξεκινούν το νέο τους ταξίδι ενδυνάμωσης!

Το ενδιαφέρον συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη ήταν μεγάλο και η χαρά μας για την ανταπόκρισή σας ακόμα μεγαλύτερη! 44 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στο 6μηνο πρόγραμμα που ξεκινάει στις 24 Φεβρουαρίου του 2021.

Το πρόγραμμα που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στα επόμενα βήματά τους και να μεγιστοποιήσει τον κοινωνικό τους αντίκτυπο  υλοποιείται με την υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund και του Ionian Environment Foundation. Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

Οι επιλεγμένες οργανώσεις θα συμμετέχουν σε διαδικτυακές επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν στην οργανωσιακή τους εξέλιξη, στη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία, θα λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και θα έχουν, επίσης, ευκαιρίες δικτύωσης.

Με χαρά υποδεχόμαστε στο 6μηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και στην κοινότητα του Social Dynamo τις ακόλουθες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες: