Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στον 5ο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας & Ενδυνάμωσης

Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στον Πέμπτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας & Ενδυνάμωσης του Social Dynamo

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Το  Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει τη δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Πέμπτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo που θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020. Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων (μέσω του συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo απευθύνεται σε οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας/οργάνωσής τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

Συγκεκριμένα, σε κάθε οργάνωση / ομάδα της κοινωνίας των πολιτών που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας της, για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης:

– ένας συνεργατικός χώρος εργασίας (co-workingspace) στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, το οποίο αποτελεί έναν κόμβο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας,

– επαγγελματική υποστήριξη, μέσω της υπηρεσίας mentoring, υπηρεσιών συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες, καθώς και δυνατότητα παροχής εξατομικευμένου coaching σε μέλη των οργανώσεων/ομάδων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, από το πρόγραμμα Solidarity Coaching του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching,

– επιμόρφωση, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια και εργαστήρια που άπτονται της εσωτερικής εύρυθμης λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων, με ενδεικτικό αντικείμενο τις θεματικές της στρατηγικής, της διοίκησης, της διαχείρισης προσωπικού, της εξεύρεσης πόρων, της επικοινωνίας, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων κ.α.

– ευκαιρίες δικτύωσης, μέσω συμμετοχής σε θεματικές εκδηλώσεις.

 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα προσφέρει επίσης χρηματικό βραβείο ύψους έως €2.500 στην ομάδα, η οποία θα σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, προκειμένου να επιβραβεύσει την πρόοδό της, αλλά και να την ενισχύσει να υλοποιήσει δράσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω οργανωσιακή της ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ομάδα να έχει νομική μορφή κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από επιτροπή συγκροτούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του συνΑθηνά, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που θα ανακοινωθούν στις φιλοξενούμενες οργανώσεις/ομάδες προσεχώς.

 

Επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες είναι:

α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.) και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή δράση, καθώς και

β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση.

Δεν είναι επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες που εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανώσεις / ομάδες που η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Στον Πέμπτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα φιλοξενηθούν έως δεκαπέντε (15) οργανώσεις / ομάδες για διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Θεματική βαρύτητα στον Πέμπτο Κύκλο του Προγράμματος θα δοθεί σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες που δραστηριοποιούνται στον προσφυγικό/μεταναστευτικό τομέα, παραχωρώντας κατά προσέγγιση 5 από τις συνολικά 15 θέσεις του προγράμματος σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο σκοπός αυτής της θεματικής εξειδίκευσης ανά κύκλο λειτουργίας του Προγράμματος, είναι να ενθαρρύνεται η ενδυνάμωση δεξιοτήτων και η ανάδειξη πρωτοβουλιών από όλο το φάσμα δραστηριότητας του μη κερδοσκοπικού τομέα, όπως επίσης να προωθείται η πολυφωνία και οι διαθεματικές συνέργειες. Επίσης, οι εν λόγω ομάδες θα λάβουν επιπρόσθετη στοχευμένη επιμόρφωση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές διεθνούς εμπειρίας, πάνω σε καλές πρακτικές ενσωμάτωσης για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς.

Το πλήρες κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που την συνοδεύουν αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά, με χρήση της φόρμας αίτησης που είναι διαθέσιμη εδώ. Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

***Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος Μποδοσάκη

  • Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλέξτε “Ίδρυμα Μποδοσάκη & Social Dynamo” / “Υποβολή Αιτήσεων” / “Πατήστε εδώ”
  • Εάν δεν έχετε ήδη προσωπικό λογαριασμό, δημιουργήστε τον επιλέγοντας “Δημιουργία Λογαριασμού”
  • Στη συνέχεια, στην κατηγορία “Διαθέσιμες αιτήσεις προς υποβολή” επιλέξτε “Social Dynamo” / “Αιτήματα Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών– Social Dynamo”
  • Συμπληρώστε την αίτηση και επιλέξτε “Δημιουργία”
  • Προκειμένου να κατατεθεί οριστικά η αίτησή σας, επιλέξτε “Οριστική Υποβολή” στην κατηγορία “Actions”
  • Λαμβάνετε το μήνυμα ότι “Η κατάσταση του αιτήματος σας άλλαξε σε ολοκληρωμένη αίτηση”

Ειδικά για τις Άτυπες Ομάδες: Υπόδειγμα της Δήλωσης Συγκρότησης Άτυπης Ομάδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 στις 5μμ.

Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να καλέσει εκπροσώπους των υποψηφίων σε συνέντευξη κατά το διάστημα από 25 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες 10.30πμ έως 1.30μμ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Social Dynamo και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις/ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: socialdynamo@bodossaki.gr, τηλέφωνο: 210-3428087.