Ένας χρόνος Social Dynamo – τι πετύχαμε και ποιες είναι οι νέες μας ομάδες

Έχοντας συμπληρώσει δύο κύκλους λειτουργίας, η πρωτοβουλία του Social Dynamo μετρά ήδη τον θετικό της αντίκτυπο σε 22 οργανώσεις και άτυπες ομάδες πολιτών που φιλοξενήθηκαν στο συνεργατικό της χώρο, αλλά και στις 220 ΜΚΟ και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που πέρασαν τις πόρτες της στο πλαίσιο του επιμορφωτικού της προγράμματος. Το Social Dynamo «γεννήθηκε» από τη συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον δήμο Αθηναίων, με στόχο την ενδυνάμωση ικανοτήτων φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Σε αυτόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Social Dynamo προσέφερε τεχνογνωσία στους εν λόγω φορείς μέσω 61 συνολικά επιμορφωτικών σεμιναρίων στις θεματικές της ηγεσίας, της στρατηγικής, της διαχείρισης, της διαφάνειας, της εξεύρεσης χρηματοδότησης, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και προγραμμάτων, της επικοινωνίας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Τα σεμινάρια αυτά αξιολογήθηκαν ως χρήσιμα από το 91% των συμμετεχόντων (1301 συμμετοχές συνολικά).

Σημαντικός ήταν όμως ο αντίκτυπος του προγράμματος και στις ομάδες που φιλοξενήθηκαν, καθώς το σύνολο αυτών – με βάση ένα εργαλείο χαρτογράφησης δεξιοτήτων που αξιοποιήθηκε στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος – βελτίωσαν την εσωτερική τους λειτουργία σε 8 διαφορετικούς τομείς. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αύξησε τα ποσοστά προβολής και διεύρυνε τις πηγές χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του έργου τους. Τέλος, το πρόγραμμα λειτούργησε ως ένας κόμβος δικτύωσης φορέων της κοινωνίας των πολιτών, φιλοξενώντας 32 συνολικά εκδηλώσεις από διάφορες ΜΚΟ και διοργανώνοντας εκδηλώσεις από τις οποίες αναδύθηκαν νέες συνεργασίες.

Πιστοί υποστηρικτές στην πορεία αυτού του τελευταίου χρόνου, έχουν σταθεί οι μέντορες και οι επαγγελματικοί σύμβουλοι του δικτύου συνεργατών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, των οποίων η εθελοντική συνεισφορά μεταφράζεται σε 411 ώρες mentoring και συμβουλευτικής σε διάφορους τομείς οργανωσιακής ανάπτυξης των ωφελούμενων φορέων. Ενισχύοντας την εσωτερική λειτουργία κοινωφελών οργανώσεων, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των εργασιών τους, και άρα μεγιστοποιείται ο κοινωνικός αντίκτυπός τους στις ομάδες-στόχο τους. Η συμβολή του pro bono δικτύου συνεργατών μας είναι καθοριστική σε αυτόν τον αντίκτυπο.

Τα επιτεύγματα ενός χρόνου λειτουργίας του Social Dynamo αποτελούν τη βάση συνέχισης του έργου μας για τον 3ο κύκλο (Ιούνιος-Δεκέμβριο 2018), του οποίου οι 12 ομάδες δημιουργούν ένα οικοσύστημα φορέων που δραστηριοποιούνται στο τρίπτυχο εκπαίδευσης – πολιτισμού – παροχής υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες. Έτσι λοιπόν οι ομάδες

Challedu (καινοτόμες εκπαιδευτικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τις αξίες του παιχνιδιού),
Ετεροτοπία (ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από το μουσειακό θέατρο),
TheHappyArt (κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ μέσω πρόσβασης σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες),
Διαβάζω για τους Άλλους (ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη λογοτεχνία για τυφλούς και εντυποανάπηρους), και
ΈτερArt (τέχνη ως γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ διαπολιτισμικών ομάδων)
συνεχίζουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του Social Dynamo και στον τρίτο κύκλο λειτουργίας του. Επιπλέον, το Social Dynamo καλωσορίζει τις ομάδες

Amargi Integration (ενδυνάμωση αιτούντων άσυλο και προσφύγων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση),
Camellia: Law hub for all (παροχή νομικής στήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες),
Cultopia ΚοινΣΕπ (πολιτιστική εκπαίδευση για την προώθηση της συμμετοχικής κουλτούρας στον σύγχρονο πολιτισμό),
The Bee Camp (περιβαλλοντικές συμμετοχικές δράσεις για ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον),
KROMA ΑμΚΕ (πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη τέχνη),
Αλώνι ΚοινΣΕπ (δημιουργία ενός χώρου πολιτισμού σε φυσικό περιβάλλον στην περιοχή των Πετραλώνων, για παιδιά και οικογένειες) και
το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ (προώθηση αναγκών άτυπων φροντιστών ατόμων με ασθένεια ή αναπηρία).
Οι φιλοξενούμενες ομάδες θα λάβουν μέρος σε μία σειρά επιμορφωτικών δράσεων και εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες τους. Επίσης, θα λάβουν επαγγελματική υποστήριξη μέσω της πρόσβασης σε υπηρεσίες mentoring, συμβουλευτικής και coaching. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη και από ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, που διακρίνονται για την ικανότητά τους να μεταφέρουν διεθνείς και εγχώριες καλές πρακτικές.